Välkommen till oss

Vi samarbetar med familjer som vill utvecklas och hjälpa andra att utvecklas.

Vi erbjuder högkvalitativa boendeformer för barn och unga med placeringbehov.

Hjälpa dig att hjälpa andra

Vår verksamhet


Värdfamiljer

Vi samarbetar med familjer som vill utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Våra familjehem och jourhem är särskilt utvalda i syfte att skapa en utvecklande och trygg tillvaro för barn och unga som har varit med om svåra förhållanden.

Boendeformer

Vi erbjuder högkvalitativa boendeformer för barn och unga med placeringbehov. Våra boenden delas in i Jourhem, familjehem, resursboende och träningsboende.

Utbildning

Vår utbildningsverksamhet jobbar i första hand med att kompetensutveckla våra jour- och familjehem och vår personal. Vi erbjuder även kurser och utbildningspaket till externa kunder, såsom företag i samma bransch, kommuner och myndigheter.

Utredningar

Våra utredningar genomförs av socionomer med gedigen erfarenhet genom tidigare uppdrag hos socialtjänsten. Vi använder oss enbart av evidensbaserade utredningsmetoder utifrån BBIC, PRIDE, KÄLVESTEN och BRA FAM. Val av metod baseras på situation och behov.